Wychowanie psa

 

W procesie wychowania psa najważniejsza jest stałość, stanowczość i konsekwencja w stosowaniu jasnych zasad i norm. Zdarza się, że niewłaściwie odczytujemy potrzeby naszych psów, one natomiast wymyślają różne zachowania tylko po to, aby sprawdzić naszą reakcję i przekonać się na ile reguły, które obowiązują są sztywne. Jest to swoista próba sił, którą można zaobserwować u wielu właścicieli i ich psów. To psi sposób na to, aby dowidzieć się, co jest dozwolone, a co zabronione, co się opłaca, a co mniej, co jest dobre a co złe. Jeśli stworzymy czytelny zestaw zakazów i praw to w efekcie nasz pies będzie czuł się bezpiecznie w naszej obecności. Jasno wyznaczone granice, jeśli są stałe, wyraźnie określone i konsekwentnie przestrzegane, to zapewniają naszym psom poczucie bezpieczeństwa, a także uczą psa funkcjonować w rzeczywistości, w której to człowiek ustala reguły. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której to pies przejmuje kontrolę nad człowiekiem i jego rodziną, wówczas jego obraz świata zostaje zaburzony, a on sam czuje się niepewnie, często reaguje lękiem lub agresją. Pies wówczas nie odczuwa wsparcia ze strony człowieka, co często obraca się przeciwko właścicielom. Główną metodą wychowawczą powinna być NAGRODA. Nie wolno stosować przemocy wobec psów. Nie stosujemy kar fizycznych, nie krzyczymy na psa, nie straszymy, nie upokarzamy i nie grozimy, nie wygłaszamy długich przemówień, ponieważ psy i tak nic

z tego nie rozumieją. Szukajmy wszelkich możliwych powodów, by pochwalić psa. Poczucie obowiązku i współdziałania z człowiekiem daje psu pewność siebie. Psom należy się szacunek. Właściciele powinni ponosić konsekwencje i brać odpowiedzialność za swoje czyny. Musimy poświęcić odpowiednią ilość czasu, na zrozumienie zachowań naszych psów. Naszym zadaniem jest towarzyszenie psu w zdobywaniu coraz to nowych umiejętności

i jednoczesne rozwijanie więzi, zaufania i pełnej akceptacji naszego przewodnictwa. Stwórzmy coś w rodzaju „programu lojalnościowego” bazując na zmiennym systemie nagradzania, a także różnej częstotliwości nagradzania. Przez odpowiednie nagradzanie zachęcajmy psa do pozytywnych zachowań. Uważajmy jednak, aby nagroda nie przerodziła się w przekupstwo. Właściciele wpływają na zachowanie psów. Psy uczą się od nich reagowania na słowa i gesty. Niektóre zachowania prowadzą do powstania nawyków i zwyczajów. To jak przewodnicy zachowują się w sytuacjach codziennych wpływa na to, jak psy postępują w ciągu całego życia. Nie można przerzucać na psy swoich frustracji, lęków czy problemów, ponieważ pies tego absolutnie nie zrozumie. Najlepszym, co możemy podarować naszym psom to nasza uwaga i czas na bycie razem. A co za tym idzie, to od ilości powtórzeń i naszego zaangażowania zależy w jakim stopniu pies nauczy się odpowiedniej reakcji na nasze polecenia i pożądanych zachowań w życiu codziennym. Unikajmy najczęściej popełnianych błędów wychowawczych: niekonsekwencji w postępowaniu z psem i akceptowania negatywnych zachowań. Niech nie zabraknie nam systematyczności, nie pobłażajmy i nie rozpieszczajmy naszych psów. Bądźmy cierpliwi… Właściwe wychowanie polega na balansowaniu pomiędzy dwoma skrajnościami – z jednej strony nie możemy być zbyt pobłażliwi, ponieważ szybko stracimy nasz autorytet, z drugiej jednak strony zbytnia surowość przeszkadza w naturalnym rozwoju psa i może powodować niepożądane skutki. Ustalone granice i reguły, a także wydawane polecenia powinny być dla psa zrozumiałe. Zanim zaczniemy wymagać od psa posłuszeństwa musimy być w 100% pewni, że pies nauczył się co oznacza dana komenda oraz, że dane zachowanie zostało dobrze utrwalone, przeprowadzone przez wszystkie kryteria oraz przećwiczone w odpowiedniej ilości powtórzeń. Konsekwencje nie wykonania zadania powinny być jasne i powiązane z danym zachowaniem. Na pewnym etapie nauki powinniśmy wprowadzić skuteczny „sygnał braku nagrody”, którego używamy w korygowaniu zachowań, natomiast sygnał ten musi pozostawać w bezpośrednim związku z przewinieniem, a po min następuje korekcja zachowania i oczekiwana nagroda. Pamiętajmy, że psy tak naprawdę oczekują, aż właściciel powie im np. „nie”, tylko po to, żeby mogły poczuć się bezpiecznie. Jednak zapewnijmy naszym psom prawo do okazywania własnych emocji i szanujmy je. Zdarza się, że brakuje nam cierpliwości, a psy wyprowadzają nas z równowagi – to nie jest ich wina. Psy skutecznie wyczuwają nasze zmęczenie i stres, co może być źródłem niepotrzebnego napięcia, którego psy mogą nie zrozumieć. W takich wypadkach zaczekajmy aż nasze emocje opadną i tylko spokojni zacznijmy zajmować się naszymi pupilami. Psy raczej szybko dostosowują się do zmian, ale musimy wprowadzać je stopniowo. Bardzo ważnym elementem procesu wychowania i szkolenia jest kontrolowana zabawa z psem. Ma ona kluczowe znaczenie dla jego rozwoju, wzmacnia więź z przewodnikiem, zaufanie i czystą przyjemność przebywania w naszej obecności. Szkolenie psa jest niezbędnym elementem procesu wychowania, na którym właściciel zdobywa niezbędne narzędzia do pracy z psem, a także wiedzę, która pozwala na stworzenie świadomej strategii postępowania ze swoim czworonogiem. Jednak szkolenie psa nie będzie efektywne w naszym codziennym życiu z psem, jeśli nie będzie opierało się na zasadach procesu wychowania, w którym stale uczestniczymy. O wyborze mojej filozofii szkolenia psów, a właściwie szerszego pojęcia jakim jest wychowanie, zdecydowało moje doświadczenie w budowaniu i funkcjonowaniu mojej rodziny, także w relacjach między nami i naszym psem. Uważam, iż pozytywne podejście oparte na nagrodach przynosi wspaniałe efekty i znacznie ułatwia nasze codzienne życie.

Zapraszam wszystkich miłośników psów na szkolenia w Katowicach

 

Ze by zostawić komentarz wam należy rejestrować się