Czy niebezpieczne rasy psów istnieją?

Badania wykazały, że tzw niebezpieczne rasy po prostu zachowują się inaczej niż psy w ogóle, jeśli chodzi o zachowania, które mogą prowadzić do pogryzień.

Autorzy poszukiwali czynników ryzyka dla różnych problemów wychowawczych, zgłaszanych przez właścicieli psów.

Okazało się, że psy zidentyfikowane jako należące do ras „niebezpiecznych" zgodnie z hiszpańskim prawem, nie były częściej agresywne w stosunku do ludzi lub do innych psów, niż „zwykłe", rasowe psy należące do przypadkowych grup.

Znaleziono zależność między wielkością psa (klasyfikując 232 psy wedle 3 kategorii wielkości), a prawdopodobieństwem zachowań agresywnych wobec ludzi takich jak szczekanie, warczenie lub gryzienie. Duże psy rzadziej wykazywały tego typu zachowania oraz okazały się mniej lękliwe.

Jest to szczególnie uderzające w odniesieniu do ras uznanych za niebezpieczne zgodnie z hiszpańskim prawem, ponieważ większość z nich należy do kategorii dużych psów, a reszta do średnich. W ten sposób duże psy stanowią większość w jednej z grup objętej badaniami.

Inny ważny aspekt tego zjawiska to, zgodność z bardziej obszernymi badaniami przeprowadzonymi w Kanadzie dziesięć lat wcześniej (Guy, 2001), które sugerują odwrotną zależność między agresywnością a rozmiarem psa oraz potwierdzają tę prawidłowość niezależnie od kontynentu czasu prowadzenia obserwacji.

Oceniając agresję psów w stosunku do innych psów, badania wykazały, że płeć i wiek odgrywają pewną rolę. Samce częściej wykazują agresję w stosunku do innych psów, lecz w mniejszym stopniu wobec starszych, Nie dotyczy to tylko ras uznawanych za niebezpieczne lecz wszystkich psów w ogóle.

Naukowcy podsumowują po prostu: "psy ras uznawanych za niebezpieczne nie wydają się być bardziej agresywne od innych."

Pełny tekst artykułu można nabyć tu: http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(11)00008-6/abstract

Źródło: http://www.nationalcanineresearchcouncil.com/blog/new-study-finds-banned-breeds-no-more-aggressive-than-any-others/

Tłumaczenie za: http://www.piaberrend.org/dogs-banned-breeds-are-no-more-aggressive-than-others-new-study-finds/

 

Martinez,A.G., Pernas, G.S., Casalta,J.D., Rey,M.L.S., Palomino, L.F,dlC., Risk factors associated with behavioral problems in dogs.  Journal of Veterinary Veterinary Behavior (2011) 6, 225-231.

Ze by zostawić komentarz wam należy rejestrować się